„Poďte s nami na hranice, aby ľudia nezabudli“

Záštitu nad podujatím prevzali Ing. Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka a Dr. Gabriele Nabinger, starostka obce Kittsee, poslanec NR SR Mgr. Karol Farkašovský PhDr.

      

P O Z V Á N K A

 

Spomienkové podujatie sa koná 17.11.2016 pri príležitosti štátneho sviatku  „Dňa boja za slobodu a demokraciu“ pod názvom

„Poďte s nami na hranice, aby ľudia nezabudli“

6.ročník spomienkového podujatia „Strihanie železnej opony na štátnej hranici“ pri vojenskom bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici v Bratislave – Petržalke.

1

P R O G R A M :

Od 11:00 hod. Program pre deti a mládež pripravilo Občianske združenie SK Bratislava. Deti a mládež budú mať jedinečnú príležitosť zúčastniť sa súťaže „Plná poľná“, obliecť sa budú môcť do originálnej vojenskej nepriestrelnej vesty s prilbou a vyskúšať si streľbu z airsoftovej pištole na terč. Nebude chýbať ani streľba z expanzného samopalu pre začiatočníkov ale aj pre tých skúsenejších. Víťazi súťaže v streľbe z pištole získajú zaujímavé vecné ceny.

11:00 hod. Rozhovor o činnosti  Kynologického klubu Matis s moderátorom programu redaktorom RTVS Miroslavom Minárom.

11:00 hod. Výstava fotodokumentov pod názvom „Takí sme boli“ zaujímavé fotografie z Nežnej revolúcie na Námestí SNP v Bratislave v roku 1989 v podzemí vojenského bunkra.

11:00 hod. Vojenská polícia MO SR v prezentačnom stane bude prezentovať svoju činnosť a výsledky v oblasti kriminality.

11:00 hod. Pracovník Ústavu pamäti národa bude prezentovať výstavu fotodokumentov v areáli originálnej časti železnej opony (plot z ostnatého drôtu) „Vraždy na hraniciach za totalitného režimu“

Od 12:30 hod. Vojaci pohraničnej stráže v historických uniformách budú hliadkovať pri Železnej opone na hranici a pri hraničnej závore budú pohraničiari vykonávať kontrolu pasov a cestovných dokladov tak ako za totalitného režimu.

12:30 hod. Počas celého popoludnia bude spríjemňovať atmosféru podujatia country skupina Rýchle šípy so známymi a obľúbenými skladbami „Cesta na západ je voľná“ a ďalšie iné.

O 14:00 hod. Na pódiu sa prihovoria návštevníkom spomienkového podujatia pozvaní hostia.

Od 14:30 hod. Živá ukážka útoku psej svorky. V hraničnom pásme medzi Petržalkou a Rakúskom pred časom odhalili pamätnú tabuľu jednej z obetí Železnej opony Hartmutovi Tautzovi z bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Tento hrôzostrašný prípad sa stal pred 30 rokmi. Hartmut mal vtedy len 18 rokov, keď sa rozhodol prestrihnúť ostnaté drôty na hranici. Občianske združenie Major.SK a Kynologický klub Matis pripravili živú ukážku útoku pohraničiarskych psov na Hartmuta Tautza podľa vyšetrovacích spisov z ÚPN. V roku 1986 sa chcel dostať do Nemeckej spolkovej republiky cez Železnú oponu v Petržalke. V hraničnom pásme medzi Petržalkou a Rakúskom pri pokuse o prekročenie štátnej hranice sa mu podarilo prestrihať oplotenie a podliezť ho, následne sa rozbehol cez kukuričné pole smerom k rakúskej hranici. Keď pohraničníci zistili narušenie signálnej steny vypustili špeciálne cvičenú svorku psov po stope narušiteľa. Po 250  metroch Hartmuta  psy dobehli, zvalili na zem a začali ho hrýzť do hlavy a ďalších častí tela. Následne pribehli aj pohraničiari jedného psa pripli k obojku, druhý išiel preskúmať okolie, ale ťažko zraneného chlapca nechali ležať v kukuričnom poli. Namiesto poskytnutia pomoci zranenému, vysielačkou ohlásili veliteľovi zadržanie narušiteľa. Zraneného následne naložili do vojenského vozidla a odviezli na výsluch do objektu Pohraničného útvaru. Po výsluchu veliaci dôstojník privolal sanitku ÚNZ,  ktorá odviezla ťažko zraneného a krvácajúceho Hartmuta do Vojenskej nemocnici. Lekári zranenému už pomôcť nedokázali a po niekoľkých hodinách zomrel na následky zranenia útočiacej svorky.Následne sa pozvaní hostia a návštevníci presunú k železnej opone, z ktorej si budú mať možnosť odstrihnúť časť z originálneho ostnatého drôtu s uviazanou trikolórou, ako symbol bývalej železnej opony.

Od 15:00 hod. opäť vystúpi obľúbená country skupina Rýchle šípy s populárnymi

OZ Major streľba z expanzných samopalov, streľba z luku pre návštevníkov podujatia

Od 17:00 hod. Na záver podujatia bude po prvý krát na Slovensku farebne osvetlený vojenský historický bunker v podobe trikolóry, príjemnú atmosféru večera dotvoria aj dve pyrotechnické sviece.

 

Počas celého dňa bude k dispozícii stánok s občerstvením, ponúkať budú vojenský guláš, nealkoholické nápoje a iné občerstvenie pracovníci spoločnosti Straubyt, s.r.o., Petržalka.

Zmena programu je vyhradená !

2

 

 

Pridajte sa k nám a venujte 2 % z Vašich daní na rekonštrukciu a vybavenie interiéru vojenského bunkra BS-8 Hřbitov

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní pre Občianskeho združenia  „Zachráňme petržalské bunkre“ Bratislava. Získané finančné prostriedky investujeme na záchranu historickej kultúrnej pamiatky vojenského bunkra BS-8 Hřbitov, ktorý sa nachádza v obrannej línii Československého obranného opevnenia Petržalky na Kopčianskej ulici  pozdĺž  Rakúskej hranice. V roku 2009 sa Občianske združenie vytvorené z dobrovoľníkov, novinárov, študentov a dôchodcov podujalo zrekonštruovať najväčší vojenský bunker na Slovensku. Z bývalého zdevastovaného objektu známeho verejnosti ako hniezdo narkomanov a bezdomovcov  sme za dva a pol roka vybudovali prvé vojenské múzeum na Slovensku. Interiér vojenského objektu sme obohatili množstvom historických fotografických dokumentov a artefaktov prevažne z prvej a druhej svetovej vojny. Naša činnosť nie je  zameraná len na rekonštrukčné práce na objekte, ale predovšetkým na vzdelávanie detí a mládeže o dejinách Československa a Slovenskej armády. Neoddeliteľnou súčasťou  projektu je tvorba a usporadúvanie kultúrnych a branno-športových podujatí pre školy. Napríklad ,,Plná poľná na bicykloch cez bojové línie Petržalky “, vojenské ukážky „Oslobodenie Bratislavy“ 4.4.1945, ,,Mobilizácia 1938“ ,,Tak prisaháme“, „Deň detí v bunkri“, a ďalšie zaujímavé podujatia. Na začiatku realizácie tohto projektu sme nepredpokladali, že o vojenské múzeum bude taký veľký záujem verejnosti. Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka ľudom, ktorým záleží na záchrane našich kultúrnych pamiatok a to Vojenský historický ústav Bratislava. Bez finančnej podpory vedenia Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Ing.  Imricha Béreša, SPAP Bratislava, Ing. Jaroslava Michalca, Magistrátu hl. mesta SR  Bratislavy, mestskej časti Petržalka Ing. Vladimíra Bajana, Ministerstva obrany SR, by sa nám nepodarilo zachrániť unikátnu vojenskú pamiatku Obrannú líniu Československého opevnenia Bratislavy. Vojenské Múzeum v bunkri BS-8 Hřbitov doposiaľ navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov, prevažne žiaci, mládež a rodiny s deťmi.  Kultúrnu pamiatku  pomerne často navštevujú aj popredné osobnosti nášho kultúrneho, politického, spoločenského života a zahraniční diplomati. Tento projekt je realizovaný v prospech verejného záujmu. V roku 2011 získalo Občianske združenie ocenenie Ministerstva obrany SR. Pre napĺňanie poslania nášho Občianskeho združenia je potrebná nielen profesionalita, ochota a presvedčenie našich dobrovoľníkov, ale aj priazeň verejnosti – jednotlivcov, organizácií a spoločností. Aj vďaka Vašim 2 % z dane budeme môcť aj naďalej zveľaďovať túto historickú pamiatku a zachovať tak kúsok histórie pre naše deti.

Tlacivo.doc

Facebook novinky

Bunker B-S 8 Hřbitov

Pechotný zrub B-S-8 “Hřbitov”, je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné “moderné” ťažké objekty v bratislavské Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Ale napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočné dôrazne i tak. Bratislavský zrub – 8, odolnosť “rímska” II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 20, 2018 @ 19:40
Tábor plný vojakov.
Ten účastník tábora, ktorý chce byť zdatným vojakom nemá to vôbec na cvičisku jednoduché. Niesť batoh na ramenách a ešte s ním behať cez prekážky so zbraňou v ruke ( ide o plastovú zbraň ), alebo postaviť pravý vojenský stan, môže byť pre niektorých poriadne ťažké. O tom sa už niekoľko dní majú možno presvedčiť deti v detskom dennom vojenskom tábore v areáli vojenského múzea pri bunkri BS - 8 na Kopčianskej ulici v Petržalke. Deti v tábore si majú možnosť na vlastnej koži vyskúšať vojenské historické uniformy, čiapky a zažiť aj vojenskú disciplínu. Neoddeliteľnou súčasťou tábora sú pravidelné prednášky v interiéroch bunkra o dejinách Československej a Slovenskej armády. Počas celého dňa majú deti k dispozícií bojové dávky potravín, zdravá a teplá strava v poľných podmienkach je pre malých vojakov dôležitá. Nemyslite si, že v detskom vojenskom tábore sa od rána do večera bojuje „na život a na smrť“, ale deti počas dňa kreslia, maľujú, vyrezávajú nové búdky pre vtáčiky a hrajú sa rôzne loptové hry. O bohatej činnosti v tábore, by sa dalo napísať veľa krásnych slov, ale naše fotografie hovoria jasnou rečou. Tábor pre deti usporadúva OZ Preliezka, OZ „Zachráňme Petržalské bunkre“ v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava, Ministerstvom obrany SR a starostom Mestskej časti Petržalka Vladimírom Bajanom.

Text + foto : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 12, 2018 @ 7:39
Dejinám okná dokorán.
Generál Karol Pekník
* 20. 4. 1900 Pezinok
1. 10. 1944 Pohronský Bukovec
|

Po skončení štúdia na gymnáziu a na vojenskej reálke v Bratislave v roku 1917 navštevoval aj delostreleckú akadémiu vo Viedni, Akadémiu Ludovica v Budapešti a vojenskú akadémiu v Hraniciach. Svoje vzdelávanie zavŕšil v roku 1938 na Vysokej škole vojnovej v Prahe. Bol dôstojníkom, telovýchovným náčelníkom a učiteľom predvojenskej výchovy v Bratislave - Petržalke. Neskôr pôsobil ako major generálneho štábu v Brne a výcvikovej skupiny zboru v Banskej Bystrici. Počas druhej svetovej vojny, v rokoch 1939 – 44, pôsobil ako druhý náčelník Hlavného štábu Ministerstva národnej obrany a profesor Vysokej vojenskej školy v Bratislave. Po začiatku SNP odišiel z Bratislavy do Banskej Bystrice a od 4. septembra 1944 bol náčelníkom operačného oddelenia Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Prispel k riešeniu stratégie a taktiky ozbrojeného boja proti fašizmu. Po ústupe SNP do hôr padol v prestrelke s nemeckou jednotkou blízko Pohronského Bukovca. Po oslobodení jeho telesné pozostatky exhumovali. V Bratislave je po ňom pomenovaná škola a ulica, rovnako ako i v jeho rodnom meste.
Zdroj: VHU
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjún 11, 2018 @ 6:42
Dejinám okná dokorán.
Nahá Eva Braunová.
Na verejnosť sa dostali fotografie, na ktorých je Eva Braunová, dlhoročná milenka nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Na niektorých snímkach pózuje blondína úplne nahá s rukami za hlavou alebo sklonená k hladine alpského jazera. Fotografie boli dlhé roky ukryté v krabici v podkroví. Na zadnej strane jednej z fotografií sa uvádza: "Na odľahlej pláži pri jazere Wolfgangsee. August 1943.“ Na ďalšej sa píše: "Eva Braunová" či "Krásny deň na pobreží Čierneho jazera." Fotografie identifikoval kolektor Bernard S., ktorý o svojom objave informoval nemecký denník Bild. "Študoval som všetky fotky s Evou Braunovou, ktoré som našiel. Môžete jasne vidieť, že je to ona," povedal. Fotografie kúpil od starožitníka Stefana Kreuzmayra v Salzburgu, ktorý teraz ľutuje, že si nevšimol nápisu "Eva Braunová." „Keby som vedel, kto je na tých fotkách, nepredal by som ich alebo nie za tak nízku cenu,“ povedal smutne. „Pred deviatimi rokmi ku mne prišla neznáma žena a dala mi krabicu plnú fotiek. Vraj ich našla v podkroví,“ dodal. Verejne uznávaný súdny znalec pre fotografie z 19. storočia Uwe Wasserthal potvrdil, že fotografie sú s najväčšou pravdepodobnosťou originálny. Papier, na ktorom sú vytlačené bol v tej dobe nacistickými vodcami veľmi obľúbený. A biele topánky ležiace vedľa Braunovej na jednej fotke sú podobné ako tie, ktoré mala na inej snímke. Braunová bola Hitlerovou dlhoročnou partnerkou pred tým, ako sa vzali 30. apríla 1945 v špinavom bunkri ríšskeho kancelára. Obaja spáchali samovraždu o 40 hodín neskôr. Pár držal ich vzťah v tajnosti, aby Hitler mohol byť akože "ženatý s ľudom".
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 27, 2018 @ 19:44
V sobotu dopoludnia usporiadal Veterán Klub Senec v spolupráci so Združením zberateľov historických motocyklov v Jarovciach, ktorý vedie Jaroslav Wolf a Mestskou časťou Jarovce zraz majiteľov historických motocyklov rôznych značiek ako sú obľúbené motocykle zn. Jawa 125-250-350 Pérák, Manety, Skútre, Pionieri, Babety a ďalšie iné zahraničné značky. Ako už býva tradíciou každá jazda je vedená inou trasou cez Mestské časti Jarovce, Rusovce, Čunovo a Petržalku. Hlavná trasa vedie vždy po cestách bývalej železnej opony okolo Maďarsko Rakúskej hranici. V rámci bohatého spoločenského programu prišla kolóna milovníkov historických motocyklov do Mestskej časti Petržalka. Najskôr navštívili vojenský historický cintorín z 1. sv. vojny, následne sa zúčastnili exkurzie v priestoroch vojenského múzea v historickom vojenskom bunkri BS 8 na Kopčianskej ulici. V areáli bunkra sa konal už 4.ročník športového podujatia v streľbe zo vzduchoviek na terč a taktiež streľba z gumipušiek na plechovú konzervu. Víťazi získali zaujímavé vecné ceny. V areáli vojenského bunkra vládla výborná atmosféra na svoje si prišlo aj množstvo zvedavých divákov. Popoludní sa kolóna motocyklistov vydala na návštevu do areálu vodných športov v Mestskej časti Čunovo.

Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 27, 2018 @ 19:39
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 21, 2018 @ 6:28
Prišli na výzvedy.
Aj tento rok prišli na výzvedy študenti 2. ročníka inžinierskeho programu Technológia stavieb STU v Bratislave. Študenti sa živo zaujímali o historický vojenský areál, ktorý zrekonštruovali nadšenci vojenskej histórie z Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Zrenovovaný železobetónový vojenský bunker, ktorý dlhé roky obývali narkomani a bezdomovci na Kopčianskej ulici v Petržalke, nadšenci za 6 rokov prebudovali na vojenské múzeum. V múzeu predvádzajú deťom a mládeži zážitkovou formou život vojakov v bunkri a informujú o dejinách československej armády. Podrobné a odborné informácie o výstavbe opevnenia z roku 1934-38 predniesol študentom PhDr. Ivan Horský, ktorý bol oblečený v historickej uniforme štábneho kapitána. Exkurzia sa konala v rámci predmetu Technológia historických stavieb doc. Ota Makýša a Ing. Andreja Bistáka.
Foto + text: Miroslav Košírer

Púť Betlehemského svetla v roku 2014

Betlehemské svetlo tento rok si môžu Petržalčania prísť prevziať každý deň od 14:00 hod do 18:00 hod do veliteľskej miestnosti v bunkri BS- 8  Hřbitov na Kopčianskej ulici. Už po 25. krát priniesli skautky a skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, aby rozžiarilo každý kút našej krajiny a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Rakúski skauti odovzdali  Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii vo Viedni v sobotu 13. decembra 2014  po 14:00 hod. Aj tento rok už tradične prebrala Svetlo víťazná skautská družina z celoslovenskej súťaže Družina roka.  Betlehemské svetlo osobne prijal od zástupcov slovenského skautingu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci v Bratislave o 17-tej hodine. O niekoľko desiatok minút neskôr prevzali pred Prezidentským palácom Betlehemské svetlo aj vojaci dobrovoľníci Michal Olšakovský a Michal Dzuriš členovia Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Obyvatelia Bratislavy majú po prvýkrát jedinečnú príležitosť prevziať si Betlehemské svetlo na  miestach, kde sa začali písať vojenské dejiny nášho národa.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.