Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov19/11/2021 @ 8:13
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov14/11/2021 @ 16:59
Pomník padlým vojakom v 1.svetovej vojne a zároveň hasičom z Petržalky bol postavený v 30.rokoch minulého storočia na cintoríne, ktorý sa nachádzal v priestoroch dnešného Nobelovho námestia. Cintorín bol v 60.rokoch asanovaný a pomník premiestnili na nový cintorín. Jeho pamiatkou by mohla byť tabuľa s vytesaným letopočtom 1965, umiestnená na pomníku. Nie je jasné, prečo bolo v prípade Petržalky zvolené takéto netradičné riešenie pomníka padlým vojakom v 1.svetovej vojne a hasičom zároveň. Pomník v podobe hranola pôsobí monumentálne. Je zdobený girlandami a hasičskou prilbou na venci. Sú na ňom štyri tabule s menoslovom, pričom v prípade posledných mien z 50. rokov je najpravdepodobnejšie, že zahynuli prirodzenou smrťou. Tento informačný text aj fotografie sú uvedené na stránkach Petržalky. Mňa zaujala veta, že prečo bol pamätník umiestnený na civilný cintorín v Petržalke. No zrejme asi, preto že iné miesto voľné nebolo. V súčasnosti takáto možnosť je, kam by sa mohol pomník padlých vojakov umiestniť. Na konci Petržalky na Kopčianskej ulici bol pred niekoľkými rokmi zrekonštruovaný historický vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. V areáli cintorína v zadnej časti je veľký voľný priestor, kde by sa mohol premiestniť pomník padlých vojakov z 1.svetovej vojny z civilného cintorína do vojenského cintorína na Kopčiansku ulicu. Pre zaujímavosť urobil som fotomontáž o tom, ako by zapadol pamätník padlých do areálu vojenského cintorína. V súčasnosti sa pripravuje výstavba sídliska Nesto na Kopčianskej ulici okolo vojenského cintorína. Pri tejto príležitosti by sa mali zrekonštruovať aj niektoré blízke vojenské historické objekty. Firma, ktorá bude stavať sídlisko Nesto by mohla prispieť svojou kapacitou a v rámci spolupráce so zainteresovanými inštitúciami pamätník padlých vojakov premiestniť do vojenského cintorína.
Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov14/11/2021 @ 10:47
Historický bunker B S - 8 na Kopčianskej ulici v Petržalke, v ktorom je zriadené vojenské múzeum dostal nový šat v podobe novej fasády. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v spolupráci s Vojenským historickým ústavom a Občianskym združením „Zachráňme petržalské bunkre“. Okrem fasády bol kúpený aj prenosný sklad a rôzne pracovné náradie do bunkra B S - 8. Aj napriek tomu, že stavbárske práce ešte pokračujú, už je vidieť uspokojivý výsledok. Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov13/11/2021 @ 6:56
Vynovenú fasádu na bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici v Petržalke si prišli pozrieť aj vojnoví veteráni, kluby vojenskej histórie a ďalší. Vynovená fasáda, ktorú finančne podporila Nadácia SPP v spolupráci s Občianskym združením "Zachráňme petržalské bunkre" a odbornej konzultácie s Vojenským historickým ústavom v Bratislave. Foto + text : Miroslav Košírer