Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov17/03/2023 @ 1:12
Keď sa toto stane, príčinou je zvyčajne to, že vlastník zdieľal obsah iba s malou skupinou ľudí, zmenil nastavenia, komu sa obsah zobrazuje, alebo bol obsah odstránený.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov15/03/2023 @ 21:31
Jarná sezóna už klope na dvere a preto sa stredoškoláci vybrali na exkurziu do Vojenského múzea v bunkri BS - 8 Hřbitov v Petržalke. Okrem zaujímavej prednášky o dejinách, si mali možnosť opekať aj špekáčiky na ohnisku.
Foto: Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov13/03/2023 @ 3:01
Darujte 2% zo svojich daní
Tak, ako v minulosti si vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o o poukázanie 2% z Vašich daní.

Venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnanec, z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte, koľko z nej tvoria 2 percentá (zaplatená daň x 0,02). Výsledok vpíšte spolu s ďalšími údajmi do Vyhlásenia o poukázaní 2% dane. Potvrdenie potom spolu s vyplneným Vyhlásením pošlite na Váš miestne príslušný daňový úrad.
Zhrnuté termíny a postup pre zamestnancov:
• do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,
• potom požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a zistiť dátum zaplatenia dane,
• stiahnite si tlačivo, "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO,"
• do Vyhlásenia doplňte názov: OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZACHRÁŇME PETRŽALSKÉ BUNKRE sídlo: BEŇADICKÁ 17 85106 BRATISLAVA , IČO: 42175143 a sumu, ktorá vám z výpočtu vyšla,
• obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30.4.2022 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitov19/11/2022 @ 15:37