Sponzori

Starosta  Petržalky Ing. Vladimír BAJAN

Občianske  združenie „Zachráňme Petržalské bunkre“ ďakuje starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi  a poslancom Miestneho zastupiteľstva Petržalky za  finančnú dotáciu v sume 2 000 eur na rekonštrukciu historickej kultúrnej pamiatky vojenský bunker BS-8 Hřbitov a zakúpenie muzeálnych exponátov na Kopčianskej ulici. Z uvedených  finančných prostriedkov financujeme vzdelávacie programy a kultúrne podujatia  pre žiakov základných a stredných škôl v Petržalke.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Ďakujeme primátorovi hlavého mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi,     CSc., a poslancom Mestského zastupiteľstva za pridelenú dotáciu vo výške 1 400 eur     na rekonštrukciu a záchranu kultúrnej pamiatky historického vojenského bunkra BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici. Z uvedených finančných prostriedkov občianske združenie „Zachráňme petržalské bunkre“  financuje  kultúrne a spoločenské podujatia,  vzdelávacie programy pre deti a mládež z Bratislavských škôl.

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk

Comments are closed.