Atraktívna jazda na bicykloch cez historické bojové línie Petržalských bunkrov.

„Vojenskí prieskumníci

Plná poľná na bicykloch po petržalských bunkroch.

Zažiť atraktívnu jazdu na bicykli cez bojové zákopy a vojenské bunkre v Petržalskom obrannom opevnení pozdĺž hranice s Rakúskom s možnosťou stať sa členom Klubu priateľov petržalských vojenských bunkrov môžu Bratislavčania už v nedeľu 15. júla 2012.

Jedna z prvých  jázd sa uskutoční na cestných bicykloch, alebo ak máte doma staré historické  bicykle oprášte ich a zúčastníte sa v nedeľu  15. júla 2012 od 10,30 hod. od Bunkra  BS-8  Hřbitov na Kopčianskej ul. Pre druhý ročník cyklistického podujatia sme vybrali názov   ,,Vojenskí prieskumníci“.  Neoddeliteľnou súčasťou československej armády v rokoch 1937- 1938 bol totiž aj cyklistický prápor Petržalka.
Akciu zorganizovalo Občianske združenie „Zachráňme petržalské bunkre“ Vojenské  Múzeum bunker BS-8 „Hřbitov“ Kopčianska ul. v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava  – Petržalka, s Múzeom petržalského opevnenia bunker BS-4 „Lány“ s členmi OZ  SDF bunkra  BS-2 „Mulda“ v Pečnianskom lese. Dĺžka trasy je približne  20 km,  potrvá  8 hodín. Vítaní sú cyklisti oblečení vo vojenských uniformách, alebo v maskáčoch. Vhodná je pevná obuv, baterka, nožík a dobrá nálada. Do batohu si nabaľte vojenskú stravu ( špekáčiky, klobásky, cibuľu, alebo zeleninu, či ovocie).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Atraktívne cyklojazdy  na bicykloch  po náučnom vojenskom historickom chodníku   „Od Dunaja k Dunaju“ môžete absolvovať jednotlivo, alebo v skupinách vždy bude  štart  v dolu uvedených termínoch od  bunkra BS-8  Hřbitov  na Kopčianskej ul. Cyklotrasa  vedie cez nádhernú  prírodnú  scenériu Pečnianskeho  lesa, Viedenskú  cestu, na Starý most, späť  do Ovsišťa, na Ostrov Zuzana späť po hrádzi, na  sídlisko  Lúky VII.,  Nemocnica Antolská,  Panónska cesta, Kopčianska ul. a záver pri bunkri BS – 8  Hřbitov.
Prvé  zastávky a preskúmanie podzemia bunkrov BS – 4, BS – 3, BS – 2, BS – 1 spojene s vyhľadávaním  indícii „Vedomosti o vojenskej minulosti“ budú ukryté na každom bunkri.
Ďalšia časť trasy vedie pohraničnou cestou v smere Viedenská cesta pod ktorou sa nachádza  zasypaný bunker úlohou cyklistov je nájsť bunker a indíciu „bunker sa nachádza pri Inchebe“.

2-foto-historia-1938
Cyklojazda  následne pokračuje  smerom na Starý most do  Mýtneho domčeka „Múzeum colníctva“ od colníkov získate cestovný pas s pečiatkou. Cyklojazda spätne vedie zo Starého mosta po hrádzi okolo TJ Tatran v Ovsišti, pri  TJ Tatran  cyklisti zídu z hrádze na poľnú cestu smerom k Dunaju a pokračujú cestou popri lesnom poraste na koniec ostrova Zuzana k bunkru BS-15. Vrátia sa späť  do Ovsišťa na hrádzu a pokračujú v jazde, až k čističke odpadových vôd. Pri čističke vľavo vo vzdialenosti približne 100 metrov               sa nachádza dobre ukrytý bunker BS – 14 v lesnom poraste. Bunker BS -13 cyklisti ľahko nájdu. Nachádza sa na druhej strane čističky odpadových vôd  pri Nemocnici Antolská. Na záver cyklovýletu  prejdete okolo jazera Veľký Draždiak smerom k Tescu – Carrefouru na Kopčiansku ulicu pri hranici Kittsse odbočíte vľavo na poľnú – hraničnú cestu, prejdete 300 metrov a po ľavej strane v poli uvidíte bunker BS – 10 „Trojhranica“.  Nuž do cieľa konečnej stanice budete mať, len 2 km k bunkru BS-8.
Ak pri bunkri BS – 8 predložíte kompletné zložené indície získate zaujímavé ceny. Taktiež  si budete mať možnosť urobiť piknik grilovanie, absolvovať streľbu zo vzduchových pušiek a vyskúšať si aj iné  vojenské atrakcie. Každý účastník cyklo-podujatia je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť! Na počasí nezáleží. Zmeny sú vyhradené !

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Cieľom cyklistických podujatí pre širokú verejnosť a rodiny s deťmi je splniť vôľu občanov, podporiť vybudovanie a oživenie historických kultúrnych pamiatok  zničených vojenských bunkrov, vybudovať novú bezpečnú cyklotrasu a náučný chodník vojenskej histórie popri bývalej železnej opone a napojenie cyklotrasy na Záhorie, ako aj medzinárodnú cyklotrasu do  Rakúska– cez Kopčiansku ulicu smerom do Maďarska.  Termíny cyklotúr začínajú vždy v nedeľu o 10 30 hod  v dňoch 15.7., 29.7., 12.8., 26.8. a 9.9.2012.
Kontakt: ZO Zachráňme petržalské bunkre
Vojenské Múzeum bunker BS-8 Hřbitov Kopčianska ul.
e-mail :  miro.kosirer@gmail.com
tel. č. : 0902 961 164

Medzinárodný deň detí

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.


Koniec mája a začiatok júna sa v bunkri tradične nesie v duchu osláv MDD. Bolo tomu tak aj v tomto roku. V bunkri sa v tomto období vystriedalo niekoľko školských kolektívov. Počas víkendu 2. a 3. júna sa uskutočnila súťaž ,,Strieľa celá rodina“. Rodičia s deťmi získali zaujímavé vecné ceny. Návštevníci bunkra obdivovali nákladné historické vozidlo z obdobia 2. svetovej vojny. Pristavili ho členovia Občianskeho združenia Múzeum petržalského opevnenia, ktorí sa venujú rekonštrukcii bunkra BS 4 a OZ DSF zo susediaceho bunkra BS- 2 (oba sa nachádzajú v Pečnianskom lese). Príslušníci z uvedených združení sa predviedli v dobových uniformách a nechýbali ani ukážky streľby z dobových zbraní. Viac obrázkov z akcií k MDD nájdete v časti „fotky“ nižšie na stránke.

Deň odvahy

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

V minulosti bola branno-športová príprava súčasťou školských osnov. V súčasnosti sa tejto problematike na školách venuje okrajová pozornosť. Naše občianske združenie má okrem iného za cieľ aj „výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti vojenskej histórie a tak zvyšovať spoločenské povedomie v dotknutej oblasti“. V priebehu jari navštevujú bunker aj školské kolektívy. V spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky za výdatnej pomoci Magistrátu Bratislavy, ako aj Mestskej časti Petržalky sa podarilo usporiadať špeciálne podujatie pod názvom Deň odvahy.

Vo štvrtok 29. mája sa ho zúčastnili študenti Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho z Vazovovej ulice v Bratislave. Za organizátorov ich privítal Ján Forgácz a Miroslav Burčík zo skupiny personálneho doplňovania OS SR. Študenti si zmerali sily v hode granátom na cieľ, v streľbe zo vzduchovky na terč vo vzdialenosti 10 metrov. Dobré vedomosti preukázali pri otázkach z topografie. Vo vnútorných priestoroch bunkra si pripisovali body za správne odpovede z dejín Slovenska.

Účastníci akcie mali možnosť obdivovať techniku vojenskej polície, služobné zbrane ako aj ukážku zaistenia páchateľa. Príslušníci vojenskej polície so služobným psom Nerom predviedli svoje umenie pri vyhľadávaní výbušniny ukrytej v bunkri. Atmosféra bola výborná, súťažiaci sa navzájom povzbudzovali. Najviac bodov získali tí najvšestrannejší, ktorí dokázali, že majú nielen presnú mušku a rýchle nohy, ale aj dobré vedomosti. Porota na záver ocenila a odmenila súťažiacich s najvyšším počtom bodov. Naše občianske združenie plánuje aj v budúcnosti usporadúvať pre stredoškolákov, ale aj žiakov základných škôl, podujatia podobného zamerania. Stačí sa iba nahlásiť na kontakty uvedené v spodnej časti stránky.